WELKOM OP DE NIEUWSBLOG VAN JAKO

Alliantie voor duurzaam textiel

Wij zijn al sinds 2016 lid van deze textielalliantie. De bedoeling is om samen met andere actoren de sociale, economische en ecologische omstandigheden te verbeteren waarin textiel wereldwijd geproduceerd wordt.
Alliantie voor duurzaam textiel
Als teamsporters weten we maar al te goed dat we duurzaamheid niet op ons eentje kunnen verwezenlijken. Net daarom hebben we ons aangesloten bij de "Alliantie voor duurzaam textiel". Dit multi-stakeholder initiatief telt ongeveer 130 leden, waaronder bedrijven en verenigingen, NGO's, normenorganisaties, vakbonden en de Duitse regering.

De textielalliantie streeft naar de verbetering van sociale en ecologische omstandigheden in de textiel- en kledingindustrie – van de productie van grondstoffen tot het eindproduct en de afvalverwerking. Via de jaarlijkse ledenvergadering, opleidingscursussen of initiatieven van de alliantie kunnen leden ervaringen uitwisselen, netwerken en hun kennis op vele gebieden uitbreiden.

Wij nemen de uitvoering van onze "corporate due diligence"-verplichtingen ter harte
In het kader van ons evaluatieproces hebben we een model ontwikkeld voor de rapportage omtrent het naleven van onze corporate due diligence-verplichtingen. Op basis van een risicoanalyse pakken wij sociale kwesties aan in onze grootste bevoorradingslanden, zoals discriminatie, lonen en uitkeringen, arbeidstijden of kinder- en dwangarbeid. Wij houden ons ook bezig met ecologische risico's, zoals het gebruik van chemicaliën en afvalwater, de bescherming van het milieu en klimaat en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Hier nemen wij onze individuele verantwoordelijkheid op en streven we zowel de opgegeven als onze eigen doelstellingen na. Wij hebben ons onder meer als doel gesteld om tegen 2023 meer gebruik te maken van duurzame materialen zoals biologisch katoen en gerecycled polyester. Daarnaast beogen we door opleidingen en deelname aan diverse initiatieven een nog grotere bewustwording binnen de onderneming en over de hele supply chain, evenals een grotere transparantie in die toeleveringsketen.

Onze lidmaatschapspagina en evaluatieverslag met onze doelstellingen voor 2022 en 2023 vinden jullie hier: Jako AG - Bündnis für nachhaltige Textilien (textilbuendnis.com)